Alkohol med måtta för hälsan?

januari 04, 2020

Du har kanske hört att ett glas vin om dagen är bra för hälsan. Här är frågan om det är alkoholen som gör det, eller om det är druvan. Experter pekar också på att flera av de studier som gjorts på alkohol, där lite alkohol kunde indikera en fördel för hjärt-hälsan, har inkluderat personer i kontrollgruppen som redan har hälsoproblem och var ex-drickare, något som såklart är problematiskt. [i] När det gäller cancer och alkohol så har detta en linjär ökning med drickandet. [ii]

I 2012 skrevs följande om alkohol i Läkartidningen:
”Flertalet epidemiologiska studier som åberopas till stöd för en skyddande effekt lider i varierande grad av problem med antingen felklassificering eller störfaktorer. Ju bättre studierna är i dessa avseenden, desto mindre förefaller den skyddande effekten vara.” [iii]

”Alkoholberoende ökar, möjligen som ett resultat av förändrade dryckesvanor i Sverige, med ökat inslag av dagligt drickande. De positivahälsoeffekterna av måttlig alkoholkonsumtion är omstridda samtidigt som de negativa effekterna är väl belagda. Att rekommenderaalkoholkonsumtion, även måttlig sådan, saknar det stöd i kontrollerad forskning som medicinen kräver.” [iv]

Studier på alkohol och hälsa

  • En spansk studie jämförde vin med alkoholfri vin. De som drack alkoholfri vin var de som fick bäst hälsofördelar, där blodtrycket sänktes. [v]
  • En kinesisk studie visade att bara en enda drink kan leda till skada av hjärnan. (Dock behöver det inte vara permanent). [vi]
  • I 2016 publicerades en studie i The Lancet, där man tittade på människor i 195 land mellan 1990-2016. Deras slutsats var att det inte finns någon säker gräns för att dricka alkohol, och som inte kommer att ge negativa effekter på hälsan. [vii]

”Användandet av alkohol är en ledande riskfaktor för global sjukdomsbörda och orsakar betydande hälsoförluster. Vi fann att risken för dödlighet av alla orsaker, och specifikt för cancer, ökar med ökande konsumtionsnivåer, och konsumtionsnivån som minimerar en hälsoförlust är noll. Dessa resultat antyder att alkoholkontrollpolitiken kan behöva revideras över hela världen och fokusera på ansträngningar för att sänka den totala konsumtionen av befolkningen.” [viii]

  • En amerikansk studie analyserade data från mer än 400 000 i åldern 18-80, och de kom fram till att dödsrisken ökade med 20% när folk drack mer än 3 gånger i veckan. Dr. Hartz som var med att leda denna studien gav följande kommentar:

”Om du anpassar medicinska rekommendationer till en enskild person kan det finnas situationer under vilka du skulle kunna tro att enstaka drickande kanske kunde vara till hjälp. Men totalt sett tror jag att människor inte längre bör överväga ett glas vin om dagen för att på något sätt vara hälsosamma.” [ix]

  • 2015 gjordes en stor studie på måttligt drickande av alkohol, som visar att även måttligt drickande kopplas till cancer. Runt 150 000 personer deltog i studien, som publicerades i en ansedda tidskriften British Medical Journal. [x]
    Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, tolkar studien som att det inte finns någon lägre gräns där det är riskfritt att dricka. ”Även måttlig konsumtion innebär viss, om än liten, förhöjd risk för cancer. Det är viktigt att känna till med tanke på den ”nytta” av låg till måttlig konsumtion som ofta lyfts fram när det gäller hjärt-kärlsjukdom”. [xi]
    ”När det gäller cancer och alkohol är det en linjär riskökning. Man måste inte komma upp i någon särskild dos, utan när man tillför ett gift så ökar risken för skador direkt, även om det är en liten riskökning.” – Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi vid Göteborgs universitet [xii]

Vi uppmanar dig starkt att avstå från alkohol, tobak och droger. Detta är gift för din kropp som både skadar dig själv och människorna omkring dig. Beroendet som man ofta får på köpet gör detta till en ond cirkel som kan vara svår att bryta.

Ta kontroll över din egen hälsa – istället för att något gör det. Ditt exempel kan betyda mycket för andra, som kanske väljer att hålla sig borta från droger på grund av ditt val. Då kan också ett evt. missbruk undvikas utan att någon får sina liv förstörda.


[i] https://lifestyletv.se/on-demand-se/?program=9598

[ii] https://www.svd.se/aven-mattligt-drickande-kopplas-till-cancer

[iii] Andréasson, S. (2012). Ingen grund för att rekommenderra alkohol för bättre hälsa. Läkartidningen, 109 (42), s. 1878 – 1879.

[iv] Andréasson, S. (2012). Ingen grund för att rekommenderra alkohol för bättre hälsa. Läkartidningen, 109 (42), s. 1878 – 1879.

[v] https://www.verywellfit.com/does-dealcoholized-wine-have-health-benefits-2506991

[vi] https://www.thehindu.com/sci-tech/health/medicine-and-research/even-small-amounts-of-alcohol-impact-the-brain/article2101189.ece

[vii] https://edition.cnn.com/2018/08/23/health/global-alcohol-study/index.html

[viii] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext

[ix] https://www.independent.co.uk/news/health/wine-risk-death-alcohol-cancer-heart-disease-safe-drinking-units-a8566716.html

[x] http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4238

[xi] https://www.svd.se/aven-mattligt-drickande-kopplas-till-cancer

[xii] https://www.svd.se/aven-mattligt-drickande-kopplas-till-cancer

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *