En intelligent tro?

En intelligent tro?

Joel och Mark var två vänner med mycket olika livsåskådningar. Joel trodde att Gud är en allsmäktig Kung som skapat allt i världen. Mark var en hängiven ateist som hånade religion och trodde att hela världen, inklusive honom själv, kommit till utan orsak, av en...