Coronavirus och spanska sjukan – Lärdomar från 1918-pandemin

mars 26, 2020

Coronaviruset härjar just nu runt om i världen, och i flera länder sitter många instängda i karantän. Dr Johan Giesecke, rådgivare åt WHO, uppmanar folk, i en intervju med SVT, att istället gå ut i solen:

”Det är väldigt många som sitter hemma och det ska ni inte göra. Ni ska gå ut och promenera i vårsolen. Ta frisk luft. Ta med en kompis och gå på en meters avstånd. Krama inte grannen. Ta med dig en termos och sätt dig på en parkbänk”.

Han framhäver att det även är farligt för hälsan att sitta hemma. Giesecke har bl.a. jobbat som statsepidemiolog och som forskningschef på Europeiska smittskyddsmyndigheten. Hans råd att gå ut i solen och få frisk luft ska inte underskattas, och är absolut värt att ta med sig. Du kommer snart att förstå varför.

Solens hälsofördelar

Solen stärker vårt immunförsvar [i] och har visat sig vara effektivt mot influensavirus[ii]. När solljus träffar din hud, bildas det D-vitamin, som också hjälper till att utveckla och stärka ditt skelett. Det har även föreslagits att en låg nivå av D-vitamin kan bidra till utvecklingen av flera kroniska sjukdomar, samt problem med blodtrycket. [iii] [iv] [v] [vi]

Om du aktivt söker att vara i solen varje dag så stärker det alltså din hälsa.Solen har använts i hälsobringande syften ett bra tag. Dr. Niels Finsen fick nobelpriset 1903 för sitt arbete relaterat till solen. Han visade bl.a. att solstrålar kunde hjälpa att behandla smittkoppor, lupus och tuberkulos. Olika läkare, kliniker och sjukhus använde solterapi på soldater med sår som var infekterade under första världskriget. [vii]

Spanska sjukan och sjukhusbehandling i friluft

Utomhus-sjukhus i Boston. Foto: National Archive Utomhus-sjukhus i Boston. Foto: National Archive

För ungefär 100 år sedan slog influensapandemin hårt mot världen. Mellan 50-100 millioner dog av spanska sjukan som härjade år 1918. Kan vi lära oss någonting från den som vi kan få nytta av idag? Absolut!

I hamnen i östra Boston (USA) hade 1200 av 5100 handelssjömän ombord på ett övningsfartyg drabbats av influensa. Spanska sjukan frodades i området, och ett fältsjukhus etablerades – utomhus. Detta sjukhuset var något alldeles speciellt. Camp Brooks Open Air Hospital, som det kallades, använde en metod som fick uppmärksamhet pga. sina goda resultat.

En kombination av frisk luft, solljus, noggrann hygien, samt återanvändbara ansiktsmasker verkar att väsentligt ha minskat dödsfall bland vissa patienter samt infektioner bland medicinsk personal. Det är inte så konstigt egentligen med tanke på hälsoeffekterna som solsken och frisk luft faktiskt ger. Sjukhusets läkare hade märkt att de mest allvarligt sjuka sjömännen som kom dit, hade spenderat tid i dåligt ventilerade utrymmen. Han gav dem därför så mycket frisk luft som möjligt genom att lägga dem i tält ute i friluft. När vädret var bra togs de ur sina tält och placerades i solen. Vilken skillnad de såg på patienterna, som nu fick maximalt med frisk luft och solsken!

Friluftsbehandling med stor succé

Friluftsbehandling användes flitigt på denna tiden, bl.a. mot tuberkulos. Behandlingen gick ut på att få mycket frisk luft, antingen ute eller inne – både dag och natt. Enligt William A. Brooks konstaterade Massachusetts State Health Department att friluftsbehandlingen var den mest värdefulla faktorn för att minska dödligheten av spanska sjukan. Dödsfallen på sjukhus minskades enligt en rapport från 40% till runt 13% av behandlingen. Denna typ av behandling var populär fram tills antibiotikan kom på 1950-talet. [viii]

Många läkare tyckte att patienterna skulle få samma fördelar, om fönsterna i en vanlig sjukhusavdelning var öppna, eller om patienterna placerades i en ”solstuga”. Brooks menade dock att patienterna inte responderade bra på vanliga sjukhus oavsett hur väl ventilerade de var, i jämförelse med det de gjorde utomhus.

”Effekten av utomhusbehandling är bevisad, man måste bara pröva det för att upptäcka dess värde.[ix] – Chef för Massachusetts State Guard, William A. Brooks

På 1960-talet upptäckte man det som kallades för ”Open Air Factor” (friluftsfaktorn). Forskare på Ministry of Defence pekade då på att utomhusluften är mer effektiv mot luftburna bakterier och influensavirus, än inomhusluften. [x] Detta visar delvis varför behandlingarna var så effektiva i Boston, eftersom det var just influensa som var problemet. Både tidigare och nyare studier visar att naturlig ventilation skyddar mot smitta av luftburna patogener. I tillägg ökar solljus motståndskraften mot infektioner. Du får alltså en dubbel immunboost om du är ute i frisk luft en solig dag.

Sammanfattningsvis ser vi att Camp Brooks Open Air Hospital hade en låg dödlighet av patienter med spanska sjukan, på bara 13% (i jämförelse med 40%). Det fanns dock behandlingsställen som hade ännu bättre resultat!

Spanska sjukans behandlingssuccé hos Sjundedagsadventisterna

Sjundedagsadventisterna är bl.a. kända för hälsa och sina sjukhus runt om i världen. De var pionjärer inom hälsoarbete och har haft stor framgång sedan kyrkan bildades på mitten av 1800-talet. Sjundedagsadventisterna ser på människan som holistisk, med en fysisk, mental och andlig del av hälsan. I början av 1900-talet hade de flera sanatorier där man behandlade människor baserat på enkla, naturliga principer.

När spanska sjukan kom hade de stor framgång i behandlingen. Framgången var så stor att de som jobbade på sanatorierna antog att de patienter som kunde stå när de anlände till sanatoriet, skulle bli friska av behandlingen. [xi] Det gjordes en studie på denna tiden på tio olika adventist-sanatorier. Man såg på över 1000 patientfall. Av dessa var det cirka 670 polikliniska patienter som åkte hem för att behandla sig själva, och cirka 450 patienter på sanatoriet. För de självbehandlande patienterna var dödlighetsgraden på bara 4%! För patienter på adventisternas sanatorier var dödligheten mindre än 1%! Med tanke på att dödligheten för de smittade över hela världen låg mellan 10-20%, är dessa resultat helt fantastiska!

Vad var behandlingen?

Sjundedagsadventisterna är bl.a. kända för hälsa samt sina sjukhus runt om i världen. De var pionjärer inom hälsoarbete och har haft stor framgång sedan kyrkan bildades på mitten av 1800-talet. Sjundedagsadventisterna ser på människan som holistisk, med en fysisk, mental och andlig del av hälsan. I början av 1900-talet hade de flera så kallade sanatorier, där man behandlade människor baserat på enkla, naturliga principer.

När spanska sjukan kom hade de stor framgång i behandlingen. Framgången var så stor att de som jobbade på sanatorierna antog att de patienter som kunde stå när de anlände till sanatoriet, skulle bli friska av behandlingen. [xi] 

Under denna tiden gjordes det en studie på tio olika adventist-sanatorier. Man såg på över 1000 patientfall. Av dessa var det cirka 670 polikliniska patienter som åkte hem för att behandla sig själva, och cirka 450 patienter på sanatoriet. För de egenbehandlande patienterna var dödligheten endast 4%! För patienter på adventisternas sanatorier var dödligheten mindre än 1%! Med tanke på att dödligheten för de smittade över hela världen låg mellan 10-20%, är dessa resultat helt fantastiska!

Vad var behandlingen?

Dessa sanatorium baserar sig på enkla och naturliga hälsoprinciper. Detta inkluderar sund växtbaserad kost, motion, vatten, solsken, frisk luft, avhållsamhet, vila, samt tron på Gud. I behandlingen av spanska sjukan användes speciellt hydroterapi – vattenbehandling.

Det finns många olika varianter av hydroterapi. En av de enklare formerna att göra är kontrastdusch.

Hydroterapi – kontrastdusch, kan gå till så här:

  1. Först ska man bli ordentligt varm. 
  2. Sedan duschar man 30 sekunder i kallt vatten. 
  3. Därefter växlar man tillbaka till varmt vatten i ett par minuter. Detta kan man repetera tre eller ännu fler gånger. 
  4. Avsluta med kallt, och håll dig varm efteråt. 

Kontrasten i vattentemperaturen gör att blodkärlen utvidgar sig och förbättrar blodflödet. Detta stärker immunförsvaret genom att cellernas aktivitet ökas. Är man sjuk känner man sig ofta genast bättre efteråt.

Nedan är en video med en variant av hydroterapi som användes av sanatorierna när spanska sjukan härjade:

Lärdomar från spanska sjukan

I en tid där Coronaviruset blomstrar och sjukhus är överfulla kanske vi måste tänka om. Vad skulle hända om de som är smittade tog lärdomar från hur spanska sjukan effektivt behandlades?

Som du säkert förstår kan man få stor nytta av de ovannämnda hälsobringande råden, som även stöds av forskning. I Livligs online hälsokurs kan du lära dig mer om hur du kan förbättra din hälsa och livsstil.

I Livligs online hälsokurs kan du lära dig mer om att hur du kan förbättra din hälsa och livsstil.


[i] https://gumc.georgetown.edu/news-release/sunlight-offers-surprise-benefit-it-energizes-infection-fighting-t-cells/

[ii] https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31778532

[iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494042

[iv] https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/benefits-of-moderate-sun-exposure

[v] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1495109/

[vi] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2726624/

[vii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1043939/?page=5

[viii] https://medium.com/@ra.hobday/coronavirus-and-the-sun-a-lesson-from-the-1918-influenza-pandemic-509151dc8065

[ix] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18009962/

[x] May KP, Druett HA. A micro-thread technique for studying the viability of microbes in a simulated airborne state. J Gen Micro-biol 1968;51:353e66. Doi: 10.1099/00221287–51–3–353.

[xi] https://www.drjoycechoe.com/blog/flu-part-1

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *