En intelligent tro?

oktober 23, 2016

Joel och Mark var två vänner med mycket olika livsåskådningar. Joel trodde att Gud är en allsmäktig Kung som skapat allt i världen. Mark var en hängiven ateist som hånade religion och trodde att hela världen, inklusive honom själv, kommit till utan orsak, av en biologisk slump. ”Hur vet du att Gud existerar och Bibeln inte bara är en sagobok?” utmanade Mark ofta. ”Gud existerar eftersom Bibeln säger så och du kan lita på Bibeln, eftersom det är Guds ord”, brukade Joel svara. Mark brukade då le och säga: ”Det är som att säga, ’Jag är en god arbetare eftersom Frank säger så. Hur kan vi lita på Frank? Lätt: Jag kommer att gå i god för honom.'” Cirkelargumentet som Joel använder är felaktigt och kommer inte att övertyga någon om Guds existens eller om att Bibeln är sann. Ändå har många i dag ingen bättre motivering för sin tro på Bibeln. Finns det solida bevis till fördel för Bibelns giltighet? Läggs intelligens och resonemang på hyllan när människor blir Kristna?

Drömmen

Ett sätt att testa Bibelns trovärdighet är att titta på dess profetior. Ett av Guds påståenden är att Han, genom Bibeln, kan förutsäga framtiden (Jesaja 46:9, 10). Genom att undersöka historiska uppgifter om gamla Babylon i Daniels bok får vi hjälp med att svara på frågan om Bibelns giltighet. Här finner vi en kung som heter Nebukadnessar, en härskare som inte bara nämns i Bibeln, men även i andra historiska verk.[1] En natt hade han en oroande dröm. Han vaknade, men hur det nu var kunde han inte komma ihåg drömmen – bara att den skrämde honom. Han tillkallade sina vise män och befallde dem att berätta drömmen och dess tolkning. Hans visa män blev förvånade över denna begäran. De sa, ”Det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta…” (Daniel 2:10). Kungen blev rasande och befallde att alla de vise männen i Babylon skulle dödas (Daniel 2:12). Det är då en hebreisk man vid namn Daniel kommer på scenen. Daniel hade tagits som fånge till Babylon när han bara var tonåring. Daniel trodde på Gud.

När översten för kungens livvakt, Arjok, berättade för Daniel om befallningen, gick Daniel till kungen och bad att få tid på sig för att sedan tala om både drömmen och uttydningen för honom. Kungen gick med på det och Daniel gick sedan hem och sökte Gud uppriktigt för att få vishet. Gud svarade hans uppriktiga bön och ”då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten” (Daniel 2:19).

Historiens mäktiga staty

Nästa morgon gick Daniel in i kungens tronsal och talade om drömmen för honom. Kungen hade sett en stor staty som hade fem olika delar. Huvudet var av guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av brons, benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera.

Då träffade en stor sten statyn och krossade den. Bitarna spreds som agnar som vinden förde bort (Daniel 2:31-35). Daniel berättade därefter drömmens uttydning för kungen. Huvudet av guld representerade Babylon (Daniel 2:38). Silvret betecknade Medo-Persien och bronset var en symbol för Grekland. Benen av järn representerade Rom.[2] Fötterna och tårna av järn blandat med lera symboliserade det delade Romarriket, delvis starkt och delvis svagt. Precis som järn inte kan blandas med lera, skulle dessa nationer inte hålla samman. Den stora stenen som krossade statyn symboliserade Guds rike. ”Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.” (Daniel 2: 38-44).

Drömmen blir verklighet

Varenda metall och det rike som det representerade förverkligades med ofelbar tillförlitlighet. Det första riket, Babylon, styrde den dåtida världens centrum 605-539 f.Kr. Det Medo-Persiska riket regerade 539-331 f.Kr. Nästa välde, Grekland, dominerade 331-168 f.Kr. Järnriket Rom regerade från 168 f.Kr till 476 e.Kr. Det sista riket, uppdelat i många mindre riken, representerar Romarriket som delades, Europas nuvarande länder, som ännu idag är självständiga. Bibeln hade helt rätt när den identifierade alla fem riken och tiden de skulle uppstå!

Mer specifika bevis

Skeptiker har påstått att Daniels förutsägelser är falska och att hans bok skrevs vid en mycket senare tidpunkt i historien. Även om det hade varit sant har vi Dödahavsrullarna som innehåller åtta manuskript från Daniels bok. De äldsta är från 125 f.Kr[3] (som i sig är en kopia av en tidigare utgåva). Detta faktum visar att Daniels profetia skrevs hundratals år innan Romarrikets uppdelning i Europas nuvarande länder.

Denna profetia är bara ett av hundratals exempel som kan citeras för att bevisa Bibelns inspiration. Ett annat konkret exempel finns i profetian i Daniels bok kapitel 9, där den exakta tidpunkten för Kristi dop och död förutsades hundratals år i förväg[4]. Efter en undersökning av trovärdiga bevis som de som finns i Bibelns profetior, kan vi faktiskt dra slutsatsen att vi kan lita på Gud och Bibeln! Daniel kapitel två visar oss hur sann och träffsäker dessa förutsägelser är, vilket ger oss ett fundament att bygga på en intelligent tro. Bibeln är Guds inspirerade ord och är tillförlitlig som vår handbok i varje omständighet.

Tror man dock på den här informationen utan att livet förändras förblir det endast information. Tron frälser oss inte om vi inte låter den förändra våra liv. Det är av evig betydelse att inte bara tro att Bibeln är sann men att också låta Bibelns budskap förvandla oss. Enligt Bibeln så tror ”även de onda andarna… och bävar.” (Jakob 2:19) Gud vill göra om våra liv till något vackert om vi tillåter honom. Vill du att Han ska göra det?

Om inget annat anges kommer Bibelhänvisningarna från Svenska Folkbibeln.

[1] Sök på “Nebuchadnezzar II” på wikipedia.org

[2] “The Next Super Power”, Mark Finley

[3] “Meaning of the Dead Sea Scrolls”, sid. 137, James C. VanderKam, Peter Flint

[4]  “The Next Super Power”, Mark Finley

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *