Livlig livsstil

Hälsokurs online

Denna hälsokurs online är för dig som vill komma igång med en livlig livsstil. Vill du ta hand om din kropp och hälsa på ett sätt som varar? Trött på kortsiktiga dieter? Genom Livligs hälsokurser får du många tips och råd inom kost, matlagning, fysisk träning, hälsoålder och mycket mer. Målet är självklart att främja ditt välmående.

10 dagars kickstart - online hälsokurs web

Hälsokurs online – med Livlig

Hur ser en typisk dag för dig ut? Vad är din livsstil? Vanor och rutiner upprepas. Dessa formar vem vi är – vår karaktär, vilken i sin tur bestämmer vårt öde för tid och evighet. Genom Livligs online hälsokurser får du praktiska tips inom hälsa och livsstil. Förnya din hälsa – idag!

Dessa kurser främjar hälsa, kropp och en sund livsstil. De enkla men viktiga hälsoråd i denna kurs har hjälpt många att må bättre, bli friskare, och leva ett liv de tidigare bara kunnat drömt om. Du får bl.a. nyttiga råd från de som lever längst och nyttigast i världen.

Denna hälsokursen är inte som alla andra. Det finns många dieter med kortsiktiga lösningar, med mycket fokus på vikt och kalorier under en kortare period. I denna online hälsokurs (samt våra andra kurser), ser vi på din hälsa som holistisk – dvs. vi ser på kroppen som en helhet, där de olika delarna samspelar och påverkar varandra. Livlig Livsstil ger dig nycklar till en bättre hälsa och livsstil här och nu, samt hur du kan leva bättre och längre. Du kan komma i gång med kursen direkt från din dator.

Träningstips. Lär om din hälsoålder baserat på dina livsstilsvanor och aktuella studier. Tips om vad du kan göra för att förbättra din hälsa, baserat på hälsoålder-testet. Tillgång till en personlig coach som kan motivera dig och svara på frågor. 10-dagars program för en kickstart av din hälsa. 45 nyttiga recept – ett digitalt häfte som du får tillsänt som PDF, och skriva ut. Motivation och tips för att göra livsstilsförändringar. Instruktioner för enkla behandlingar i hemmet.
10 dagars kickstart - online hälsokurs web

Vad ingår i hälsokursen?

I hälsokurserna ingår viss näringskunskap / näringslära, kostrådgivning, förebyggande hälsa, behandlingar av din hälsa, hälsoåldertest, lärdomar från de längst levande i världen, osv..

 • 8 nycklar till ett hälsosamt och givande liv.
 • Tips från de längst levande grupperna i världen.
 • Förslag till en komplett, hållbar och nyttig kost – livet ut. Alltså ingen kortsiktig diett, men en långsiktig livsstil.
 • Kost- och livsstilsråd som bl.a. har möjlighet att ge dig:
  • Längre livslängd
  • Mindre risk för livsstilssjukdomar
  • Ett starkare immunförsvar
  • Bättre hjärnhälsa
  • Mer energi
  • Bättre sömn
  • Bra kostvanor
  • Mindre inflammationer
 • Träningstips.
 • Lär om din hälsoålder baserat på dina livsstilsvanor och aktuella studier.
 • Tips om vad du kan göra för att förbättra din hälsa, baserat på hälsoålder-testet.
 • Tillgång till en personlig coach som kan motivera dig och svara på frågor.
 • 10-dagars program för en kickstart av din hälsa.
 • 45 nyttiga recept – ett digitalt häfte som du får tillsänt som PDF, och skriva ut.
 • Motivation och tips för att göra livsstilsförändringar.
 • Instruktioner för enkla behandlingar i hemmet.

Pris för kursen

Priset för denna hälsokurs online är endast 1995 kr (just nu har vi rea – se pris i formuläret), du kan beställa den direkt nedan. Meddela oss i fall du skulle ha problem. Vid köp av flera kurser kan vi ge ett bättre pris.

0,00 Kr
/
Användarvillkoren hittar du i denna länken: https://livlig.se/anvandarvillkor/

Vanliga frågor om hälsokursen

När måste man läsa hälsokursen?

Läs hälsokursen när det passar dig. Du kan t.ex. börja att läsa på kvällarna, och sedan sätta av 10 hela dagar till en kickstart.

Finns det någon garanti på kursen?

i gör allt för att våra kunder ska vara nöjda och få mest ut av kursen. Om du dock mot förmodan inte skulle vara nöjd, och att kursen inte är som du tänkte dig, kan du därför inom 14 dagar ångra ditt köp.

Vad betyder hälsa?

Det finns lite olika definitioner på hälsa. Låt oss se på ett par:

WHOs definition på hälsa

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948[i], som är den mest använda, är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysisktpsykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.”[ii][iii]

Nationella folkhälsokommitén i Sveriges definition på hälsa

Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som ”… den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /…/ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /…/ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. [iv]

Till detta kan vi också lägga till en andlig del av hälsan.

Ordet hälsa

Ordet hälsa kommer från fornsvenskans hælsa, och betydde ”välfärd”, ”lycka”, ”hälsa” men även ”hälsning”, att ”önska någon lycka, hälsa och välgång”. Ordet hade även nära samband med: 

 • hell som betyder att man önskar någon lycka,
 • samt också ordet hel som i ”helhet”, ”frisk, utan skada”,
 • och hela (helbrägda, bota),
 • Möjligtvis också ordet helig; ”som ej får skadas”.

[i] http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

[ii] Axelsson, Anna-Karin (2014). HälsopedagogikISBN 978-91-523-0923-0

[iii] https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions

[iv] Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan SOU 2000:91. Socialdepartemenetet. 2000