Hemligheter bakom mental hälsa

september 26, 2019

David de Rose, läkare med två masterexamina i Folkhälsa och Bernell Baldwin, neurolog, PhD

År 1944 när Edith Eger var 16 år, tog nazisterna henne från hennes hem i Ungern till det ökända dödslägret Auschwitz. Även om hon slapp gaskammaren som hennes föräldrar fördes till, tynade den redan magra Edith nästan bort under tiden då hon hamnade på det ena lägret efter det andra. I maj 1945, var hon så nära döden att hon föll i en medvetslös dvala. Vakterna trodde att hon var död och kastade henne i en massgrav i skogen bakom Gunkirchen Lager Camp. Mirakulöst nog såg en amerikansk soldat att Ediths hand rörde på sig bland liken. Han räddade flickan som då vägde under 30 kg från en säker död.[1]

Om någon hade orsak till att kontrolleras av sina omständigheter så var det Edith Eger. Trots hennes fruktansvärda erfarenheter lät hon sig inte sjunka ner i känslor av bitterhet, hat och förtvivlan. Det var inte bara att hon överlevde utan hon blomstrade. Hon gifte sig med en tjeckisk frihetskämpe, fick tre barn och tog en doktorsgrad i psykologi. Om du hade haft möjlighet att träffa Edith eller lyssna på henne, skulle du nog ranka henne bland de mest positiva och upplyftande personer som du någonsin träffat. Ediths budskap var: ”I kontrast till vad många tror finns det inga offer i världen – bara frivilliga deltagare. Man kan inte alltid ha kontroll över sina omständigheter, men man kan ha kontroll över hur man möter dem.”[2]

Psykologins nya betoning

På ett uttrycksfullt sätt berättar Edith Egers liv det som många hälsoarbetare inom psykisk hälsa inser mer och mer: vi har alla förmågan att odla en positiv inställning även mitt i motgångar och svårigheter.[3] Medan många av oss tror att våra omständigheter styr våra känslor tyder forskningen faktiskt på motsatsen. Du kan styra dina känslor – trots dina omgivningar!

Emellertid påverkas våra känslor av mer än våra tankar. Framför allt har våra dagliga livsstilsval ett starkt inflytande på vårt känslomässiga tillstånd. Låt oss se på flera faktorer som kan hjälpa oss att stanna kvar i förarsätet när vi tar oss fram i den psykiska hälsans värld.

Matvanor

Studier av djur visar att ohälsosamma matvanor försämrar blodcirkulationen i hjärnans känslomässiga område – både under utveckling och mognad. Exempel som kan nämnas är näringsbrist, högt saltintag och fettrika matvanor.[4] Kontentan är detta: Välj en kost med låg salthalt, näringsrik mat från växtriket (frukt, fullkorn, grönsaker, nötter och frön) som utesluter eller minskar animaliska produkter och tillsatt fett.

Undvik beroendeframkallande droger

Alkoholens kortsiktiga effekt är att öka ilska, raseri och våld. Kontrollcellerna i övre delen av hjärnan förlamas. Det orsakar att våldsimpulserna i hjärnans nedre område är otyglade som miljontals misshandlade familjemedlemmar kan vittna om. De långsiktiga effekterna av alkohol är ännu allvarligare. Kontrollcellerna dödas av så lite som 6 cl alkohol dagligen medan de betydligt mer elastiska lägre hjärncellerna klarar sig mycket bättre. Resultatet: en bestående obalans i hjärnan som gynnar de nedre känslocentrumen.

Andra droger som påverkar hjärnan kan också försämra hjärnans kontrollmekanismer. Även marijuana har kapaciteten, under vissa omständigheter, att orsaka permanent obalans i hjärnan.

Träning

Inget program för att förbättra emotionell hälsa borde negligera regelbunden fysisk träning. Vi rekommenderar att du väljer fysisk aktivitet som en del av din dagliga rutin. Forskning sammankopplar motion med minskade stressnivåer och ökad emotionell hälsa (som samtidigt minskar depression och ångest).[5] Studier har också visat att motion markant ökar nivåerna av det kraftfulla känslohormonet oxytocin, som främjar god hälsa.

Välj din musik varsamt

Musik har ett starkt inflytande på känslocentrumet i hjärnan, det som kallas det limbiska systemet. Beroende på vilken typ av musik, kan antingen positiva eller negativa känslor stimuleras. Direkta mätningar av limbiska strukturer visar att musik som harmoniska pianostycken kan framkalla behagliga känslor, medan dissonant (oharmonisk) musik kan utlösa negativa känslor.[6] Av dessa skäl bör vi vara försiktiga i vårt val av musik. Välj bara musik som bidrar till att främja emotionell kontroll och balans.

TV och emotionell obalans

Vi kan ledas till obalanserade känslor genom vad vi väljer att se på (TV, internet, osv.) – liksom av musiken vi hör på. En princip inom mänskligt beteende är att: “vi blir som det som vi ser på.” Våra sinnen är verkligen formade av vad vi regelbundet ser på. Därför, om vi är intresserade av optimal emotionell hälsa, kommer vi på allvar att begränsa utbudet av det vi ser på. Om du har problem med att utöva en sådan återhållsamhet, överväg att under flera veckor (eller längre) ta semester från TV, internet, filmer och andra visuella medier. Även om det kan tyckas omöjligt, har stora delar av världen genom historien överlevt, och till och med känt sig bättre genom en sådan avhållsamhet.

Kvalitetstid med familjen

Tid investerad i elektroniska medier kan också försvaga familjebanden. För lite tid med familjen är ett stort problem, eftersom starka familjerelationer ofta leder till en förbättrad känslomässig hälsa.[7] Vi måste prioritera interaktiva aktiviteter med våra familjer. Gå ut och gör saker som är roliga, intressanta och givande tillsammans.

Förtroende och emotionell hälsa

När vi har förtroendefulla relationer med en eller flera personer kan elektriska och kemiska ”tillitssignaler” från de högre hjärncentrumen, speciellt frontalloben, dämpa eller till och med stänga av rädslosystemet som styr de lägre hjärncentrumen. På så sätt kan tillit hjälpa till att hålla kontroll på ångest och stress.[8] Bland dessa kemiska förtroendebudbärare finns hormonet oxytocin.[9] Ökade nivåer av oxytocin förbättrar också en mängd relationsrelaterade faktorer – som alla verkar stärka vårt känslomässiga tillstånd. Att utveckla mer förtroendefulla relationer är alltså en strategi för att förbättra vår emotionella hälsa. ”Horisontell tillit” till andra är välgörande och ”vertikal tillit” till en kärleksfull Gud är särskilt stärkande.

Att lära sig att lita på Gud

På ett instinktivt sätt svarar vi människor bra på ärlighet och pålitlighet från en annan person, särskilt när vi känner att någon verkligen bryr sig om vårt välbefinnande. Detta inträffar när man tillbringar tid tillsammans och delar gemensamma erfarenheter.

Likaså bygger vi förtroende till Gud genom att pröva Hans löften i Bibeln och uppleva hur Han trofast leder våra liv. Psalmisten fångar vikten av att komma in i en levande relation med Gud: ”Smaka och se att Herren är god! Salig är den som flyr till honom.” (Psalm 34:9) Gud själv uppmanar oss: ”Kom till mig…  och lär av mig… då ska ni finna ro för era själar.”
Varför inte hitta en liten stund i din vardag då du kan läsa Bibeln, kanske börja med Markusevangeliet? Kanske blir du då förvånad över att finna en Gud som är betydligt mer tillförlitlig än många människor, även mer tillförlitlig än dem som säger sig följa honom. Och tillsammans med denna upptäckt, kommer du kanske också inse att dina känslor kommer under bättre kontroll.

Om inget annat anges kommer Bibelhänvisningarna från Svenska Folkbibeln.
 

[1] http://heroicjourney.com/about-us/strategic-allies/edie-eger/  Accessed 15 April 2014.

[2]  http://www.dreee.com/survival_skills.html. Accessed 9 September 2014.

[3] Se till exempel: Seligman, M.K. Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. 2006.  Vintage Books.

[4] Chugh, G., et al. A high-salt diet further impairs age-associated declines in cognitive, behavioral, and cardiovascular functions in male Fischer brown Norway rats. J Nutr. 2013 Sep;143(9):1406-13.

[5]  Se till exempel: Hamer, M., et al. Physical activity, stress reduction, and mood: insight into immunological mechanisms. Methods Mol Biol. 2012; 934:89-102.

[6] Koelsch, S. Towards a neural basis of music-evoked emotions. Trends in Cognitive Sciences. 2010. 14(3):131–137.

[7] New Mexico Behavioral Health Collaborative. Mental and Emotional Well-Being.  http://www.bhc.state.nm.us/pdf/mental-emotional-well-being.pdf. Accessed 16 April 2014.

[8] Heim, C., et al., Lower CSF oxytocin concentrations in women with a history of childhood abuse. Mol  Psychiatry, 14(10):954-8.

[9] Zak PJ, et al. Oxytocin is associated with human trustworthiness. Horm Behav, 48(5):522-7, 2005.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *