Sveriges största mördare

oktober 29, 2019

Johan var bara femtio år gammal och han arbetade på ett fängelse. Han trivdes på sitt jobb och hade verkligen ett positivt inflytande där. Familjen var viktig för honom och hans barn älskade honom. Han verkade ha en god hälsa så alla blev otroligt förvånade när han en dag, utan förvarning föll ner död. Mitt i alla förberedelser för begravningen väntade familjen på att få reda på dödsorsaken. Det tog inte lång tid innan beskedet kom. Hjärtinfarkt.

Johan hade drabbats av hjärtinfarkt som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige tillsammans med andra hjärt- och kärlsjukdomar.[1]  Det är sorgligt att det händer så många, och att för 1 av 3, är plötslig död det första symtomet. Vetenskapen visar att det finns många sätt att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och du kan minska riskerna för att du drabbas av samma öde. Här kan du lära dig om hjärt- och kärlsjukdomar och vad du kan göra för att undvika den eller till och med göra att den går tillbaka (reversera).

Vad är hjärt- och kärlsjukdomar?

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av skador på den inre kärlväggen i de små blodkärlen som försörjer hjärtat med blod. När dessa skadas kan innerväggen bli utsatt för åderförkalkning (ateroskleros), som är en slags förträngning på grund av plackbildning, och slutligen fullständig blockering. När blodflödet till hjärtat minskar, kan personen uppleva kärlkramp. Om en ådra helt blockeras, dör vävnaden som befinner sig på andra sida blockaden så småningom på grund av syrebrist. Ju större område som drabbas desto svårare är det för personen att effektivt pumpa runt blod i kroppen. Personen får minskad energi och minskad kapacitet. Om skadorna är större kan man dö av dem och även små hjärtinfarkter kan vara fatala. En skadad hjärtmuskel har svårt att slå rytmiskt. Dessa rytmrubbningar är ofta den underliggande orsaken till plötslig död.

Orsaker till skada

  • Rökning skadar direkt hjärtats kranskärl och ökar risken för plackbildning och kramper. (Rökare är också mer känsliga för att få dödliga hjärtrytmproblem om de får en hjärtinfarkt.)
  • Högt blodtryck ökar skadorna på kranskärlen och takten på plackbildningen tenderar öka.
  • En hög kolesterolnivå orsakar inflammation i artärerna, en annan faktor som leder till plackbildning.
  • Det förhöjda blodsockret som kommer av diabetes snabbar upp bildandet av ateroskleros ytterligare genom att fettet lägger sig på artärernas väggar.
  • En stillasittande livsstil (inaktivitet) höjer blodtrycket, blodfetterna och blodsockret och därmed påskyndas sjukdomsförloppet.

Goda nyheter

Hjärt- och kärlsjukdomar kan stanna av, och till och med förbättras, och det kan ske ganska snabbt.
Andra världskriget ledde till att ofantligt många dog, men det gav också insikter om hur man kan påverka hjärt- och kärlsjukdomar. Krigets härjningar orsakade förändringar i människors matvanor. Vissa europeiska länder tvingades livnära sig på växtbaserad mat istället för kött och mejeriprodukter som de var vana med innan kriget. Dessa länder, till exempel Norge, kunde påvisa en dramatisk minskning av hjärtsjukdom.

År 1990, visade professor Dean Ornish och hans kollegor att en sådan växtbaserad kost kan utgöra en del av ett helhetligt program för att minska blockeringar i hjärtats blodkärl. De som deltog i detta program åt inte bara vegetarisk mat, de slutade också att röka, motionerade regelbundet, lärde sig hantera sin stress och fick gruppstöd. Du kan också uppleva dessa fördelar, och här följer ett antal praktiska tips på hur:

En rökfri livsstil

Det viktigaste du som röker kan göra för att förlänga ditt liv och förhindra hjärt- och kärlsjukdom, är att sluta röka. Förutom att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och minska risken att dö ifall du skulle få en hjärtinfarkt, så minskar rökavvänjning också risken för cancer, Alzheimers sjukdom och benskörhet. Det kommer även att hjälpa din hud att hålla sig ungdomlig!

Ett aktivt liv

Din hjärtmuskel styrks av motion. Motion sänker dessutom triglyceridnivåerna, ett blodfett som orsakar blockering av hjärtkärlen. Det ökar samtidigt ”det goda kolesterolet” (HDL) som faktiskt tar bort kolesterol från blockeringar i dina artärer! Som redan nämnts sjunker både blodtryck och blodsocker med hjälp av träning.

Allt som allt minskar risken att få hjärtsjukdom med 45% för aktiva individer. Ett bra mål för många är att träna mer intensivt minst 30 minuter per dag så att pulsen höjs, och att sedan försöka vara aktiv under så stor del av dagen som möjligt där man inte sitter eller ligger. Promenader, simning, hushållsarbete och trädgårdsarbete är förträffliga träningspass. Om man är osäker på sin kapacitet kan man rådgöra med sin läkare innan man sätter igång med ett hårdare träningsprogram.

Gudomliga lärdomar

Det kanske förvånar dig, men forskning om mumier tillhörande det egyptiska toppskiktet avslöjar att de dog av många av de sjukdomar som folk i västvärlden dör av nuförtiden. Dessa sjukdomar inkluderar hjärt- och kärlsjukdom, som tros vara dödsorsaken för den berömda Ramses den store.[2]

Vad som är ännu mer fascinerande är berättelsen om hur Gud ledde israeliterna ut ur Egypten och bort från de egyptiska sjukdomarna. Den växtbaserade kosten som förespråkas i det första kapitlet i de gamla hebreiska skrifterna (1 Mosebok 1:29) är samma kost som anses kunna motverka och förbättra sjukdomsförloppet vid hjärt- och kärlsjukdom.

När Gud ledde Israel ut ur Egypten, gav Han också en växtbaserad kost av ”manna” (”säd från himlen” Psalm 78:24.), samt vatten att dricka (2 Mosebok 17:6). Det inkluderade ett inbyggt motionsprogram, då de vandrade till det förlovade landet. Gud lovade att om hebréerna följde denna plan skulle de slippa egyptiernas sjukdomar (2 Mosebok 15:26). Profeten Daniel följde senare en liknande plan (Daniel 1: 11-12), som medförde hälsa och långt liv för honom och hans vänner. New England Journal of Medicine kallar det för den äldsta vetenskapliga studien, när Daniel och hans landsmän efter bara tio dagar visade mätbara fördelar (Daniel 1:15). Inom tre år, förbättrades också deras mentala förmågor av denna livsstil (Dan 1:20).

Sådana resultat borde inte vara förvånande. Över 3200 vetenskapliga studier fungerar nu som vittnen till de positiva effekterna av religion och andlighet på hälsan. En nyligen genomförd granskning av dessa studier fann att ”det finns ingen sjukdom som religion och andlighet har större chans att påverka än hjärt-kärlsjukdom.”

Det är inte alltid så lätt att själv förändra sin livsstil utan man behöver hjälp och stöd av andra. Livlig vill därför erbjuda att hjälpa dig med att göra den förändring som du eller någon annan du känner eventuellt behöver göra.


[1] ”Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar, där akut hjärt- och kärlsjukdomar, alltså instabil kärlkramp och hjärtinfarkt, utgör en stor del.”

https://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/

[2] http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12146724

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *